Fiecare 6-a călătorie cu Alverstur e gratuită!

Termeni și condiții de utilizare a ofertei
Din data de 01.01.2017 se introduce oferta
“A 6-a călătorie gratuit cu Alverstur la ora 10 și 20! care se subînțelege sub următoarea formă:

 • Se acordă o reducere de 99,99% din prețul total al biletului de călătorie pentru călător pentru cursa Chișinău – București sau retur, ora 10:00 și 20:00, la respectarea condițiilor: Călătorul adună pe ticketul promoțional, primit la prima călătorie, 5 (cinci) ștampile (1ștampilă = 1călătorie) și prezintă ticketul cu 5 (cinci) ștampile șoferului sau personalului companiei la îmbarcare în unitatea de transport, avînd de asemenea efectuată o rezervare prealabilă prin telefon la numerele de contact a companiei sau online pe www.Alverstur.MD menționînd în rezervare că dispune de ticketul cu “a 6-a călătorie”. În biletul emis către călător va fi indicată suma de 1 (unul) lei MDL.
 • Pentru a beneficia de 1 (una) ștampilă aplicată pe ticketul promoțional de călătorie, călătorul va circula cu cursele Chișinău – București sau retur, ora 10:00 și 20:00.
 • La efectuarea celei de ”a 6-a călătorie” se va retrage ticketul cu 5 ștampile de către șofer sau personalul companiei la îmbarcarea în unitatea de transport. Călătorul în cazul dat nu v-a primit un alt ticket sau ștampile pe alte tickete deținute. Următorul ticket îl va putea primit la o ulterioară călătorie, după efectuarea celei de “a 6-a călătorie”.
 • Ticketele promoționale sau ștampilele de la alte curse puse pe ticketul oferit de Alverstur nu sunt valabile și nu se vor lua în calcul. La fel nu se va lua în calcul în care călătorul prezintă șoferului sau personalului companiei la îmbarcare cîteva tickete cu ștampile împreună sumînd 5 ștampile.
 • Ticketele sunt transmisibile.
 • În cazul în care șoferul sau personalului companiei la îmbarcare în unitatea de transport nu are ștampila pentru aplicare pe ticketul de călătorie se va inscripționa datele cursei și semnătura șoferului sau a personalului companiei.
 • Nu se eliberează un alt ticket în schimbul celui deteriorat sau pierdut. Nu se aplică ștampile pentru cursele în care călătorul nu deținea asupra lui ticketul promoțional. Nu se vor elibera mai multe tickete pentru un călător în aceași zi sau nu se vor aplica mai multe ștampile într-o singură cursă.
 • Ștampilele pe tichetele promoționale vor fi aplicate doar la îmbarcarea în unitatea de transport sau în pauzele efectuate de șoferi. Dacă cursa se va efectua cu doi sau mai mulți șoferi – unul din ei va merge prin salonul unității de transport și va aplica ștampila pe tickete sau v-a împărți ticketele promoționale călătorilor care nu le dețin.
 • Atenția șoferului trebuie să fie concentrată direct pentru efectuarea cursei și securitatea pasagerilor și el nu va duce răspundere dacă pe ticketul călătorilor nu a fost aplicată ștampila din careva motive neprevăzute.
 • Ticketele se eliberează în limita stocului disponibil.
 • Promoția are un termen nedeterminat. Alverstur poate opri în orice moment promoția cu o avizare pe site.
Copyright 2020 ALVERSTUR All Rights Reserved.